Vælg venligst din side

HVEM VI ER


Hvorfor Action-cards®?

I min tid som livredder har jeg flere gange været med til at redde menneskeliv, men jeg har også stået i situationer – dog aldrig i tjeneste som livredder – hvor børn er omkommet. Jeg har altid tænkt meget over, hvordan jeg kan hjælpe til, at færre kommer til skade og menneskeliv går tabt.

I min tid på universitet, som studerende og forsker, gik jeg meget op i, hvordan evidens og statistik kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger. Jeg forskede i dette og udvikle et værktøj, den statistiske værdikæde, der hjælper brugeren til et solidt grundlag af valide informationer. Beslutninger træffes efter min mening bedst ud fra valide informationer.

Sammen med dygtige samarbejdspartnere har jeg omsat alt dette til Action-cards®, hvor vi støtter den person, som skal yde førstehjælp. Samtidig får vi opsamlet data, der forhåbentligt vil medvirke til, at antallet af ulykker falder. Vi får nemlig mere viden om, hvad der er sket, hvor det er sket og hvordan det eventuelt kan forebygges.

Mit ønske med Action-cards® har været, at udvikle et værktøj, der er med til at redde liv. Hvis det er lykkedes, vil jeg med stolthed kunne se mig selv i spejlet hver morgen.

Ivan T. Herrmann


Her på siden kan du møde de personer, som udgør teamet og ledelsen af Action-cards® – og det er også primært os, du har med at gøre i de konkrete opgaver. Herudover kan vi efter opgavernes karakter og omfang trække på et antal dygtige medarbejdere. Samlet set giver det dig et fleksibelt, kompetent og konkurrencedygtigt hold.

Vi stiller altid gerne op til en ganske uforpligtende samtale. Med fuldt fokus på dine tanker og behov. Ring eller skriv til os på et af de nedenstående numre eller adresser.

Vi er det samme team, som står bag Copenhagen Risk & Safety Group: www.cors-group.com.

Du kan læse om Action-cards® Medical Advisory Board her: Medical Advisory Board.Ivan T. Herrmann
Ejer
+ 45 2275 6975
ivan@action-cards.com

Ivan har en stærk baggrund i risikomanagement-disciplinen med en uddannelse som civilingeniør og en ph.d. i kvantitative analysemetoder med fokus på usikkerheder og risici i beslutningsprocesser fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og UC Berkeley i USA. Som en del af Ivans arbejde på universitetet har han publiceret mere end ti videnskabelige artikler. Jævnligt peer-reviewer Ivan artikler for forskellige internationale videnskabelige journals, herunder journals, der er rangeret i top 100 på ISI-listen over mest citerede journals i verden. Ivan har pædagogikum fra DTU og har undervist i tre år på universitetet. I otte år har Ivan desuden arbejdet som kystlivredder i forskellige organisationer i Danmark, hvorigennem han kontinuerligt har arbejdet med kvalitetsudvikling af kystlivredning. Ivan er ekstern underviser på Katastrofe- og risikomanager uddannelsen på Metropol i København, hvor han underviser i kvantitative metoder.

Mads Stenfatt
Salgsansvarlig
+45 6199 6106
mads@action-cards.com

Mads har en HD i Business Administration (Marketing Management) med vægt på segmentering og produktprissætning fra Copenhagen Business School. Denne HD fik han sideløbende med sit job som konsulent for Hewlett-Packard. Mads har en bred erfaring primært fra IT- og televirksomheder, hvor han har arbejdet med produktudvikling og prisoptimering samt ressource- og salgsledelse. Mads’ speciale er at hjælpe salgsorganisationer med at forøge deres bundlinjer og hjælpe dem med prioritering af tid og ressourcer brugt på salg.

Anders har været ansat i Forsvaret siden 1995, både i Hæren og i Søværnet, og har flere udsendelser i internationale missioner bag sig. Anders er nu ansat hos Forsvarets Sundhedstjeneste, Center for Militær Fysisk Træning, hvor han arbejder med fysisk præstationsoptimering af danske soldater og sideløbende skriver en ph.d. i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Gennem tjenesten i Forsvaret har Anders arbejdet med uddannelse og udvikling af undervisningsmateriale og instrukser til brug i kritiske situationer.

Christian R. Andersen
christian@action-cards.com

Christian har en fortid i Hæren hvor han har fokuseret på taktisk førstehjælp, og har en udsendelse i international mission bag sig. Christian er uddannet professionsbachelor i Katastrofe- og risikomanagement, og har erfaring fra forskellige sikkerhedsvirksomheder i Danmark, hvor han bl.a. har deltaget i VIP beskyttelse og anti-terror løsninger.

Sammy S. Rasmussen
sammy@action-cards.com

Sammy er ambulancebehandler Niveau 2 og er i gang med at blive uddannet til paramediciner. Sammy er tidligere uddannet brandmand og kystlivredder og har igennem kystlivredning forestået uddannelse af nye kystlivreddere. Han har også erfaring med erhvervsdykning med speciale i redningsdykning. Igennem et privat dansk personbeskyttelsesfirma har Sammy også deltaget i diverse sikkerhedsløsninger, primært i forbindelse med udenlandske VIP-besøg på dansk jord.Vi samarbejder blandet andet med:


Cardiocare

Vi samarbejder med Cardiocare om førstehjælpstræning. Cardiocare tilbyder professionele og certificerede instruktører til førstehjælpstræning. 

Vision

Vi, der arbejder med Action-cards®, ønsker at minimere skader på mennesker og materiel. Vi ønsker samtidig at højne viden hos alle mennesker, så handlingslammelse bliver et fremmedord.

Mission

Vores mission er at hjælpe virksomheder og organisationer med at minimere deres risici og uddanne relevant personel til at være handlingsorienterede i tilspidsede situationer samtidigt med, at der bliver gjort de rigtige ting i de tilspidsede situationer.