Her på siden kan du læse om de personer, som udgør Action-cards® Beredskabs Advisory Board.

Action-cards® Beredskabs Advisory Board vurderer, med deres beredskabsfaglige baggrund, indholdet af de Action-cards® som har beredskabsfaglige elementer i sig. Deltagerne i det Beredskabsfalige Advisory Board har alle mange års erfaring med beredskabsfaligt arbejde, fx som ansat ved politiet, brand- eller ambulancevæsnet. Alle deltagere deltager som privat person og er derfor ikke repræsentant for nogen virksomheder, organisationer eller myndigheder.

Her kan du møde de personer, som udgør teamet og ledelsen af Action-cards® samt det sundhedsfaglige advisory board her: Sundhedsfaglige Advisory Board.

Morten Hedegaard

 Tidligere bilinspektør ved politiet.

Morten er uddannet ingeniør og har været ansat som brandinspektør i Kolding. I mere end 5 år har Morten arbejdet som bilinspektør for politiet. I dag er Morten ansat i Forsvaret.

Kim Elkjær

Uddannet politibetjent og ambulancebehandler.

Kim er uddannet ambulancebehandler og førstehjælpsinstruktør med 20 års erfaring i Falcks Redningskorps på både ambulance og lægebil. Senest har Kim i 2019 uddannet sig til Politibetjent på Politiskolen i Vejle og er til daglig ansat ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Daniel Bojsen

Uddannet brandmand samt kandidat i International Security and Law.

Daniel er nuværende Viceberedskabsinspektør i Beredskab Øst. Han blev uddannet brandmand i 2010-11 igennem Beredskabsstyrelsen, hvor han også blev uddannet til befalingsmand. Desuden er Daniel også uddannet Katastrofe- og risikomanager fra KP.

Henrik Ingerslev

Politiuddannet og pensioneret vicekriminalkommissær.

Henrik er tidligere afsnitsleder på Politiskolen og underviser på skolens grund-, videre- og lederuddannelser. Henrik har sideløbende med jobbet i politiet været officer af reserven i hæren.

Thomas Skou Roer

Lektor på Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på KP, uddannet politibetjent og retspsykolog.

Thomas Skou Roer er uddannet i politiet og har en mastergrad i retspsykologi og efterforskning fra University of Liverpool. Thomas har arbejdet med efterforskning både teoretisk og praktisk i 20 år ud fra et anvendelsesperspektiv. I dag er Thomas adjunkt på Katastrofe- og risikomanageruddannelse på KP. 

Martin A. Andersen

Paramediciner og underviser på ambulancebehandleruddannelsen.

I 2004 startede Martin på Redderuddannelsen, hvor han blev uddannet i ambulance, brand/redning og autohjælp. Efterfølgende er Martin blevet uddannet paramediciner. Til daglig kører Martin som paramediciner i ambulancetjenesten og underviser på ambulancebehandleruddannelsen.

Mikkel Hansen

Ambulanceredder.

Mikkel er uddannet ambulanceredder og Katastrofe- og risikomanager fra KP. Mikkel har mere end 15 års erfaring som ambulanceredder, hvor han, med sine kollegaer, ofte ankommer til en ulykke før andet beredskab.

Emil W. Labich

Uddannet brandmand og førstehjælpsinstruktør.

Emil blev uddannet brandmand og holdleder i Beredskabsstyrelsen i 2017, og har siden været aktiv i redningsberedskabet. Han er desuden førstehjælpsinstruktør.