Erhverv

Sådan skaber Action-cards® værdi for dig og din organisation:

 • Det vigtigste ved at bruge Action-cards® er, at de kan være med til at redde liv.
 • I kritiske situationer kan folk sjældent huske specifikke detaljer om, hvordan situationen håndteres. Action-cards® løser denne udfordring ved at give let og overskuelig adgang til de procedurer, som din organisation forventer, at du og dine folk følger i en kritisk situation. Dette kan være med til at redde liv og mindske skader.
 • Med Action-cards® er antallet af beslutninger, som du og dine folk ellers skulle forholde sig til, blevet minimeret betydeligt.
 • Den tvivl, der ofte kan opstå i kritiske situationer om, hvad der er rigtigt at gøre, er elimineret eller drastisk minimeret med Action-cards®.
 • Med Action-cards® ved du og din organisation, at det er de rigtige handlinger, der bliver udført i den kritiske situation.
 • Med Action-cards® vil du og din organisation spare meget tid og ressourcer, da du og dine folk normalt ville skulle bruge meget tid via grundig og hyppig uddannelse for at opnå samme niveau af sikkerhed i at håndtere en kritisk hændelse, som man får med Action-cards®.
 • Hvis en person skal køres på hospitalet, er det vigtigt for personalet på hospitalet at få så præcise informationer om, hvad der er sket, hvornår det er sket og hvad der allerede er givet af behandling. Action-cards® er netop designet til at opfylde dette behov.
 • Uheldsregisrering på under 1 min.
 • Action-cards® giver dokumentation for, at din organisation har gjort de rigtige ting på det rigtige tidspunkt i en kritisk hændelse. I en efterfølgende sagsbehandling om ansvarsplacering og erstatning er Action-cards® et unikt instrument til at dokumentere, at din organisation har gjort de rigtige ting på det rigtige tidspunkt.

Vi har følgende sæt Action-cards® klar til jeres organisation:

Kontor (A6/A7-format)

Skole (A6/A7format)

Servicebilen (A6/A7-format)

Vi hjælper jer med træning og uddannelse

Forebyg og dokumenter med AC-analytics®

Med AC-analytics® hjælper  vi jer med uheldsregistrering og at sikre at I får mest sikkerhed for pengene:

 • Nem og effektiv uheldsregistrering på under 1 minut.
 • Visualisering af statistikker.
 • Overblik over hyppighed af forskellige typer hændelser.
 • Overblik over hvilke typer hændelser I kommer ud for.
 • Få evidensbaseret inspiration til hvordan I får mest sikkerhed for pengene.
 • Nemt overblik over hvor meget jeres personale har trænet sikker førstehjælp.
 • Dokumenter at I har gjort det rigtige på det rigtige tidspunkt, hvis uheldet er ude.
 • Eget dashboard til oversigt over uheldsregistering.

Vi tilbyder certificering til jeres Action-cards®

Med en certificering i brugen af Action-cards® til sikker førstehjælp får I:

 • Årlig træning i brugen af Action-cards® til sikker førstehjælp. På tidsrum og på tidspunkter, der passer I jeres kalender.
 • Uheldsregisrering på under 1 min.
 • Statistik og visualisering af trænings- og øvelsessessioner med Action-cards® til sikker førstehjælp.
 • Eget dashboard til oversigt over uheldsregistering og statistikker.
 • Certifikat til at sætte op på døre, vinduer og hjemmeside, så I kan vise jeres kunder at I tager sikkerhed seriøst og kan give korrekt førstehjælp, hvis uheldet skulle være ude.

I kan få skræddersyet jeres helt egne Action-cards®

 • Hvis du er en virksomhed og ønsker specialdesignede Action-cards®, så tilbyder vi som standard et virksomhedsbesøg og to iterationer for udvikling af jeres specialdesignede Action-cards®. Ved virksomhedsbesøget kommer de relevante konsulenter fra Action-cards® ud og ser på din virksomhed og de konkrete forhold, I arbejder under.
 • Ved første iteration fremsendes et groft udkast på indhold af Action-cards®, hvor din virksomhed kan give sin umiddelbare feedback og kritik af disse Action-cards®. Herefter vurderer vi denne feedback og kritik, laver de nødvendige justeringer og fremsender et nyt og forfinet udkast af Action-cards® til din virksomhed.
 • Din virksomhed giver sin sidste feedback og kritik til Action-cards®, som vi forholder os til, og laver igen de nødvendige og sidste ændringer. Herefter fremsendes de trykte Action-cards® til din virksomhed.
 • Action-cards® er et helhedskoncept, hvor kvalitetssikringen af disse er helt afgørende. Action-cards® står selv for hele produktionen af jeres Action-cards®, herunder trykning og samling af Action-cards® samt levering til døren - alt sammen for at sikre et optimalt produkt.
 • Alle Action-cards® med et sundhedsfagligt indhold bliver reviewet af vores Medical Advisory Board.
 • Vi har et stærkt samarbejde med Kønig Advokater, som kan bistå med udvikling og udarbejdelse af interne regler i tilknytning til, og såfremt I anvender Action-cards® til yderligere styrkelse af, jeres interne compliance.
 • Vi tilbyder altid en kop kaffe og en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt.

Action-cards® er varemærkebeskyttet.

“Det handler om at være godt forberedt – med Action-cards®.”

Skriv til os her, for at komme godt i gang med jeres Action-cards®

 • Jeg giver hermed tilladelse til, at Copenhagen Risk & Safety Group ApS, må kontakte mig med informationer om sikkerhed og Action-cards®. Jeg bekræfter desuden, at jeg er over 13 år og Copenhagen Risk & Safety Group ApS må opsamle og behandle de anførte personoplysninger til de ovennævnte formål. I vores privatlivspolitik kan du læse mere om hvordan du tilbagetrækker dit samtykke. Læs mere i vores privatlivspolitik her: privatlivspolitik.
AC Dashboard