I min tid som livredder har jeg flere gange været med til at redde menneskeliv, men jeg har også stået i situationer – dog aldrig i tjeneste som livredder – hvor børn er omkommet. Jeg har altid tænkt meget over, hvordan jeg kan hjælpe til, at færre kommer til skade og menneskeliv går tabt.

I min tid på universitet, som studerende og forsker, gik jeg meget op i, hvordan evidens og statistik kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger. Jeg forskede i dette og udvikle et værktøj, den statistiske værdikæde*, der hjælper brugeren til et solidt grundlag af valide informationer. Beslutninger træffes efter min mening bedst ud fra valide informationer.

Sammen med dygtige samarbejdspartnere har jeg omsat alt dette til Action-cards®, hvor vi støtter den person, som skal yde førstehjælp. Samtidig får vi opsamlet data, der forhåbentligt vil medvirke til, at antallet af ulykker falder. Vi får nemlig mere viden om, hvad der er sket, hvor det er sket og hvordan det eventuelt kan forebygges.

Mit ønske med Action-cards® har været, at udvikle et værktøj, der er med til at redde liv. Hvis det er lykkedes, vil jeg med stolthed kunne se mig selv i spejlet hver morgen.

Ivan T. Herrmann