PRIVATLIVSPOLITIK

I forbindelse med, at Action-cards®, Copenhagen Risk & Safety Group ApS, CVR-nr. 35 48 16 21, behandler personoplysninger om dig, fremsendes nærværende persondatapolitik med orientering om hvilke persondata Virksomheden behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i denne henseende (”Privatlivspolitikken”).

Privatlivspolitikken, der er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GPDR), (”Persondatabeskyttelsesforordningen”), er beskrevet nærmere i det følgende:

Dataansvarlige

Copenhagen Risk & Safety Group ApS

CVR-nr. 35 48 16 21

www.action-cards.dk

(”Action Cards®” eller ”Dataansvarlige”)

Hvis du vil kontakte os, kan du gøre det på følgende måde:

Pr. post:

Brev mærket ”Persondata” sendes til:
c/o Ivan T. Herrmann
Askevænget 47, 3.th.
2830 Virum

Pr. telefonisk henvendelse:

Telefon: +45 22 75 69 75

Pr. e-mail: persondata@action-cards.com

Copenhagen Risk & Safety Group ApS er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Privatlivspolitikken, kan du altid rette henvendelse til Copenhagen Risk & Safety Group ApS på ovenstående kontaktoplysninger.

Oplysninger

Virksomheden opbevarer og behandler bl.a. følgende personoplysninger (”Oplysningerne”) om dig:

Fakturering og bogføring:

 1. Navn,
 2. adresse,
 3. e-mailadresse,
 4. mobil- og private telefonnummer.

Dataindsamling:

 1. Navn,
 2. adresse,
 3. e-mailadresse,
 4. mobil- og private telefonnummer.
 5. Køn, alder/fødselsdato, højde, postnummer, og eventuel tilknytning til virksomhed.
 6. Kortoplysninger, som sendes krypteret videre til vores betalingsudbyder. Vi har ikke adgang til dine kortoplysninger.

 

Formål med behandling af persondata

Vi behandler og opbevarer kun Oplysningerne med henblik på følgende formål:

Fakturering og bogføring i forbindelse med salg af produkter og services.

Dataindsamling i forbindelse med registrering af incidents, og statistisk af samme.

 

Videregivelse

Virksomheden anvender følgende databehandlere:

Navn og adresse

Funktion

Stripe

Betalingsgateway – Stripe a payment service provided by Stripe Inc., which allows users to make online payments. Personal Data collected: various types of Data as specified in the privacy policy of the service. Place of processing: See the Stripe privacy policy – https://stripe.com/it/privacy

MailChimp

Nyhedsbrevsystem – MailChimp, The Rocket Science Group LLC Georgia 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, Terms of use: Overview of Privacy Policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/

(opbevaring af samme informationer som brugerne oplyser ved køb af action-cards bortset fra betalingsinformationer)

Simply

Simply varetager hostingen af Action-cards hjemmeside.

Q2M2 ApS

Kan fortage dataanalyse på vegne af Copenhagen Risk & Safety Group ApS. Copenhagen Risk & Safety Group ApS og Q2M2 ApS er registreret i samme CVR-nr og har samme ejer.

Databehandling sker under iagttagelse af databehandleraftaler, der opfylder gældende krav.

Personoplysningerne kan videregives til:

 1. Stripe – Betalingsgateway
 2. Simply – Hosting af hjemmeside og webshop
 3. Mercoprint Digital – Print og forsendelse af Action-cards
 4. Virksomhedens revisor- og bankforbindelse(r).

Rettigheder

Dine rettigheder i henhold til Persondatabeskyttelsesforordningen er følgende:

 1. Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger om dig selv til brug for persondatabehandling.
 2. Du har ret til at få adgang til den persondata, der er behandlet om dig selv.
 3. Du har ret til at gøre indsigelse over Virksomhedens elektroniske persondatabehandling, hvis du mener, at der er sket behandling af persondata i strid med gældende EU-lovgivning om persondata.
 4. Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

 

Sletning af oplysninger

Persondata og oplysninger vi automatisk blive slettet 5 år og 6 måneder efter seneste køb hos Copenhagen Risk & Safety Group ApS.

Ved dataindsamling vil personidentificerbare oplysninger (dvs. navn, adresse og kontaktinformationer) blive slettet efter 3 år. De resterende oplysninger vil blive anvendt i anonymiseret form til statistik mv.

Medlemsoplysninger vil blive slettet senest 2 uger efter sletning af profilen, dog således at oplysninger hidrørende fra et køb eller tilsvarende vil blive gemt som anført ovenfor. Brugere vil automatisk blive slettet, når de har været inaktive 5 år.

 

Klageadgang

Klage over behandling af Personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk.

Copenhagen Risk & Safety Group ApS

Som revideret d. 19. februar 2021.